Μπαρ

  • Olympic Bars

    Olympic Bars

    Μια συλλογή από ολυμπιακές μπάρα σε διάφορα τυπικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων βαρών, μηκών και μέγιστων φορτίων.